case studies

hier treft u studies waar geen opdrachtgever aan te pas is gekomen, maar waar wij geheel vrij zijn geweest om onze eigen ideeën op papier te zetten. het gaat hier om projecten die tot nu toe theoretisch zijn gebleven. wij zijn ervan overtuigd dat er wel degelijk realisaties zullen komen.

wij zien veel uitdaging in het vervaardigen van niet-alledaagse ontwerpen met reële bouwmaterialen. het liefst nog maken wij daarbij gebruik van duurzame bouwsystemen.

wij zoeken vooral naar efficiënte, dus prijsvriendelijke bouwwijzen.